ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ

สารพัดช่าง

ตำแหน่ง IOS Developer

 • สามารถพัฒนา Native Application ด้วยภาษา Swift, Objective-C
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Native Application 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาและออกแบบ Application รวมถึงการทดสอบระบบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
 • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • มีความรู้ด้านฐานข้อมูล SQL
 • สามารถเรียนรู้ ให้คำแนะนำและการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี หรือ framework ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น
 • ตำแหน่ง Android Developer

 • สามารถพัฒนา android Application
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Native Application 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาและออกแบบ Application รวมถึงการทดสอบระบบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
 • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • มีความรู้ด้านฐานข้อมูล SQL
 • สามารถเรียนรู้ ให้คำแนะนำและการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี หรือ framework ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น
 • ตำแหน่ง Front-End Developer

 • สามารถพัฒนา Responsive Web Site
 • มีทักษะด้าน HTML&CSS, JavaScript, JQuery, AJAX และ jSon
 • ตำแหน่ง Back-End Developer

 • มีทักษะด้าน PHP และ Laravel Framework
 • มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล (เช่น MySQL หรืออื่น ๆ)
 • มีทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Web Services และ Plug-in/API
 • ตำแหน่ง Digital marketing Manager / Creative Marketing

 • รับผิดชอบ Digital Marketing
 • วิเคราะห์การตลาดบนพื้นฐานข้อมูลตัวเลขและสถิติ
 • สร้างฐานผู้ใช้งานและ หาวิธีสร้างรายได้จาก User
 • เก็บ/วิเคราะห์ Statistic เพื่อวัดผลความสำเร็จและใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์และใช้งบการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ROI
 • ชอบแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
 • ได้ทำงานร่วมกับฝ่าย Art ผลิต Content ส่งเสริมการตลาดและฝ่าย programmer ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
 • มีความอดทนทำงานหนักได้ ทุ่มเทจริงจังกับงาน